روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری (تصاویر)

عکس های روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری

نمایی دور و نزدیک از روستای سرآقا سید، در استان چهارمحال بختیاری.

 

روستای سرآقا سید,روستای پلکانی,عکس روستای پلکانی ایران,عکس های روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری
روستای سرآقا سید,روستای پلکانی,عکس روستای پلکانی ایران,عکس های روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری
روستای سرآقا سید,روستای پلکانی,عکس روستای پلکانی ایران,عکس های روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری
روستای سرآقا سید,روستای پلکانی,عکس روستای پلکانی ایران,عکس های روستای پلکانی در چهارمحال بختیاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: