روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم + تصاویر

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم و جدیدترین ابزار برای تشخیص سرطان و روش های تشخیص انواع سرطان به روش جدید خانگی و نحوه بررسی سرطان بدون مراجعه به پزشک را ببینید.

 سرطان بیماری مهلکی است که تاکنون قربانیان زیادی را گرفته و هر چه سریعتر تشخیص داده شود
در درمان این بیماری بیمار تاثیر گذار خواهد بود .روش تشخیص سرطان
به تازگی با پیشرفت علم تحقیقاتی درباره نوعی ابزار انجام شده که با این قلم خیلی سریع و زود می توان سرطان را تشخیص داد .

روش تشخیص سریع سرطان

 وسیله ای بنام  “MasSpec pen یا قلم تشخیص سرطان که وجود تومور و غده های سرطانی را در
کمتر از ۱۰ ثانیه و تا حد ۹۶ درصد درست و کامل تشخیص می دهد .
این قلم تحقیقات دانشگاه تگراس آستین می باشد .

این قلم تشخیص سرطان سال ۲۰۱۸ به دنیای پزشکی وارد میشود و کاربردی خواهد شد .
طرز کار این قلم به این صورت است که نوک ای نقلم با انگشت فرد تماس پیدا کرده و
خیلی سریع تشخیص میدهد که فرد مبتلا به سرطان هست یا نه .

روش تشخیص سریع سرطان

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم

  آزمایشات و تست های انجام شده با قلم تشخیص سرطان

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم

 یکی از محققان دانشگاه آستین، می گوید:
این قلم یکی از ساده ترین و شفاف ترین روش های تشخیص سرطان است که بدون آسیب زدن
و شکافتن بدن میتواند خیلی راحت وجود سرطان را در بدن افراد تشخیص داد .

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم

کارکرد قلم تشخیص سرطان :
مولکول های مختلف موجود در بدن مشخص هستند و سرطان نوعی جدید از این مولکول ها را می سازد
که قلم تشخیص سرطان این مولکول های غیر عادی و سرطانی و عادی را تشخیص می دهد .

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم

روش تشخیص سریع سرطان
کشف سریعترین روش تشخیص تشخیص سرطان

 

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم

روش تشخیص سریع سرطان

محققان در تحقیق و آزمایشات انجام شده از ۲۵۳ نمونه بافت انسانی اعم از تیروئید و ریه و تخمدان توانستند
استفاده از قلم تشخیص سرطان ،بافت سالم و سرطانی را از هم تشخیص دهند.
 MasSpec Pen و یا قلم تشخیص سرطیان توانست در موش ها نیز بافت های سرطانی بدون آسیب
به بافت های سالم شناسایی کند .

روش تشخیص سریع سرطان با یک قلم + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: