روش جدید جاساز کردن مواد مخدر + تصاویر

روش جدید جاساز کردن مواد مخدر

روش جدید جاساز کردن مواد مخدر که روش ابداعی جدید قاچاقچیان مواد مخدر است که با جاساز کردن این مواد در دیواره خودروی باربری آن را مخفی میکنند. 

مواد مخدری که در قسمت بار یک وانت جاسازی شده بود توسط نگهبانان لو رفت و کشف و ضبط شد.

نگهبانان مرزی مکزیک آمریکا پس از ورود یک وانت به این محدوده و جلب توجه‌ای که دیواره ای ضخیم این خودرو داشت

دستور توقف آن را صادر و طی بررسی های انجام شده متوجه جاسازی ۱۴۰کیلوگرم مواد مخدر در دیواره‌های آن میشوند.

جاسازی عجیب مواد مخدر در وانت

روش جدید جاساز کردن مواد مخدر,,جاسازی در بدنه وانت روش جدید جاساز کردن مواد مخدر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: