روش دماغ خاروندن فضانوردان در فضا

در کلاه فضانوردان پارچه‌ زبری چسبانده شده که بتوانند با آن دماغشان را بخارانند.

روش دماغ خاروندن فضانوردان در فضا +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: