رونمایی از خودروی جدید دونفره مزدا + تصاویر

رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر

 محصول جدید و دونفره مزدا

مجله مراحم : خودروساز ژاپنی مزدا از محصول جدید و دونفره خود (MX-۵ Speedster) رونمایی کرد.
 
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر
رونمایی از خودروی دونفره مزدا + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: