رژه سگ های پا کوتاه در روسیه (تصاویر)

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه و عکس های رژه سگ های تزئینی در روسیه و عکس های جشنواره سگ های پا کوتاه را در مجله مراحم ببینید.

این رژه سالیانه لباس سگ ها در واسیلوسکی یکی از جزایر روسیه برگزار شد که در آن پاکوتاه ها با پوشیدن لباسهای ابوالهول، امپراتور چینی یا کاپیتان جک اسپارو در دزدان دریایی کارائیب در میان جمعیت با صاحبانشان رژه رفتند.

همچنین ببینید: جشنواره سگ و گربه‌های خوشگل (تصاویر)

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

رژه سگ های تزئینی در روسیه

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

جشنواره سگ در روسیه

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

جشنواره سگ های خانگی در مسکو

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

سگ های تزئینی

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

فستیوال سگ ها در مسکو

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

فستیوال سگ ها در مسکو  

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

جشنواره سگ های خانگی

رژه سگ های پا کوتاه در روسیه

جشنواره سگ های خوشگل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: