رکورد زنی دختر چینی با رقص با ۱۰۵هولاهوب + تصاویر

رکورد زنی دختر چینی با رقص هولاهوب

مجله مراحم : دختری در چین توانسته است رکورد استفاده از هولاهوب (دایره مخصوص بازی) را بشکند و همزمان از ۱۰۵ هولاهوب استفاده کند م نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند.
 

رقص دختر چینی با هولاهوب

 
 
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
 
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
 
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب
رکورد زنی دختر چینی ، رقص دختر چینی با هولاهوب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: