ریزش مرگبار پل هوایی ماشین رو در ایتالیا +تصاویر

ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر

به دنبال ریزش پل در یکی از جاده‌های پر رفت و آمد در ایتالیا یک نفر کشته و ۵ مجروح شدند.
 

ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر

 
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی

عکس/ ریزش مرگبار پل ماشین رو در ایتالیا

ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
ریزش مرگبار پل هوایی در ایتالیا +تصاویر,ریزش پل,سقوط پل هوایی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: