ریز ریز کردن ۳۱ میلیون پول توسط یک بچه

ریز ریز کردن ۳۱ میلیون پول توسط یک بچه

به گزارش دیلی میل، پدر این کودک با دیدن اسکناس های تکه تکه شده شوکه شده است.

اعضای این خانواده در منطقه «چینگدائو» در چین زندگی می کنند و زمانیکه پسر ۵ ساله اسکناس ها را پاره کرده مادرش متوجه این کار نشده است.

پدر کودک در این باره گفت:« این پول را برای سرمایه گذاری در کسب و کار قرض گرفته و نمی داند اکنون چه کار کند. وی پول های تکه تکه شده را نزد بانک برده اما مسئولان بانک نیز از دریافت پول ها سرباز زده اند.

این مرد چینی معتقد است که بانک باید پول ها را پس بگیرد و به جای آن پول سالم تحویل دهد و او نمی تواند پسرش را به خاطر این کار سرزنش کند زیرا او کودک است و متوجه کارهایی که انجام می دهد نیست.

ریز ریز کردن 31 میلیون پول توسط یک بچه ریز ریز کردن 31 میلیون پول توسط یک بچه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: