رییسی که خودش را مجازات کرد !! + تصاویر

رییسی که خودش را مجازات کرد !! + تصاویر

رئیسی که خودش را تنبیه کرد

وقتی پای کار تیمی در میان باشد تشویق یا تنبیه نیز معنایی همگانی و گروهی پیدا می کند.
 

تا کنون خبرهای زیادی از گوشه و کنار دنیا در مورد روش های مختلف تنبیه و مجازات شنیده اید، مجازاتی که گاهی با روش های سخت همراه بوده است. اما امروز در خبری متفاوت بشنوید از رئیسی که در کمال عدالت خودش را نیز به همراه کارمندانش مجازات کرد.

مالک یک نانوایی در چین با شروع سال کاری برای همه کسانی که در مجموعه او به نوعی مشغول فعالیت بودند سقف ۴۸ میلیون تومان از فروش را در نظر گرفته و به کارگران دستور داد که تا پایان سال فروش خود را به مبلغ تعیین شده  برسانند.

متاسفانه پس از گذشت زمان مجموعه نانوایی نتوانست به سقف تعیین شده برسد، از همین رو رئیس عادل و منصف مجموعه تصمیم به تنبیه سرویس کاری خود گرفت، او در حالی که کارمندانش را در خیابان گرد هم جمع کرده بود بحالت چهار زانو روی زمین خم شده و شروع به حرکت در خیابان برفی یخ زده کرد.

او قصد داشت تا کارمندانش را با این کار شرمنده کند که از قضا موفق هم شد، زیرا پس از گذشت چند دقیقه، کارمندان یکی پس از دیگری  به پیروی از رئیس با حالتی سرشار از تحقیر و سردرگمی روی آسفالت سرد خیابان شروع به چهار زانو رفتن کردند.     

 

نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین
نانوایی در چین , تنبیه مالک نانوایی در چین, مجازات مالک یک نانوایی , تنبیه مالک یک نانوایی در چین

تنبیه مالک یک نانوایی در چین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: