بیوگرافی گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی +تصاویر

بیوگرافی گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی با چالش سنگ و آتش آشنایی با جزئیات این گروه را در مجله مراحم بخوانید.

گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی

بیوگرافی گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی

در چند روز گذشته افرادی فریب خورده در مناطقی از شهر
تهران آشوب و خرابی به بار آورده و با پرتاب سنگ به شیشه بانک ها
و آتش زدن محل های مذهبی سعی در ایجاد شلوغی و فتنه کردند
که توسط پلیس امنیت شناسایی و دستگیر شدند.

این چالش جدید توسط مجری فراری و اخراجی سابق انجام شده و رهبری این جریان شیطان پرستان را محمد حسینی به عهده دارد.

محمد حسینی با اجرای برنامه جدید و تشویق مردم و جوانان به ایجاد
شلوغی در ایران ، به آنها گفته که با سنگ و آتش خرابی و آشوب ایجاد کنند.

محمد حسینی چالش سنگ و آتش

بیوگرافی گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی

این مجری اخراجی گروهی به نام ری استارت به راه انداخته است و با سخنان
احمقانه و ابلهانه می گوید که گروه مباحث فلسفی و عرفانی و صوفی گری با
الهام از منابع تاریخی از دانشمندانی مانند سقراط و شعرای ایرانی مانند مولوی
و حافظ و عطار سخن می گوید و از آنها پیروی می کند.

محمد حسینی رهبر گروه ری استارت

افرادی ناآگاهانه و نادان نیز با پیروی و کورکورانه و تحت جوگیری از فضای مجازی
سعی کردند تا با پرتاب سنگ و آتش اخلال در کشور به وجود اوردند که توسط
سربازان گمنام امام زمان عج شناسایی و دستگیر شدند.

بیوگرافی گروه ری استارت به رهبری محمد حسینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: