لذت خوابیدن زائران در بین الحرمین (تصاویر)

خوابیدن در بین الحرمین

خستگی نشناختند. کیلومترها پیاده آمدند. کیلومترها انتظار دیدن کوی دوست داشتند. حسرت رسیدن به کف العباس یمینی، کف العباس یسری، تل زینبیه، خیمه گاه، مقام علی اکبر(ع)، مقام علی اصغر(ع) و ….. حالا رسیده اند و با خیال راحت در حوالی خانه دوست آرمیده اند. زمان اربعین و اینجا سرزمین کربلاست !

 زائران در بین الحرمین

 زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
 زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
 زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
زائران در بین الحرمین,زائران اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین
خوابیدن در بین الحرمین,بین الحرمین در اربعین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: