زایمان دختر نوجوان در خیابان + تصاویر لحظه زایمان در خیابان

زایمان دختر نوجوان در خیابان و تصاویر لحظه زایمان در خیابان و عکس های زایمان
دختر ۱۷ ساله هندی در وسط خیابان را در مجله مراحم ببینید.

تصاویر زایمان دختر نوجوان در خیابان

دختر ۱۷ ساله هندی مجبور به زایمان در وسط خیابان شد .

یک دختر هندی هنگامی که از دوست پسرش حامله شده و نامشروع باردار
می شود از خانواده اش طرد شده و در زمان موعد زایمانش هیچ بیمارستانی
اجازه وضع حمل به وی را نمیدهند و در نهایت این دختر نوجوان مجبور می شود
که در وسط خیابان به تنهایی زایمان کرد.

زایمان دختر نوجوان در خیابان,زایمان در خیابان

این دختر به دلیل بی خانمان شدن و رانده شدن از طرف خانواده و همینطور دوست پسرش در خیابان ها سرگردان شده بود .

مسئولان بیمارستان وی را به دلیل نداشتم پول و بی خانمانی پذیرش نکردند و
بعد از ساعت ها درد کشیدن در نهایت نوزادش در خیابان به دنیا آمد.

مردم حاضر در خیابان با مشاهده وضع اسف بار مادر و نوراد از مسئولان بیمارستان
خواهش کردند که به کمک این دختر آواره و سرگردان بیایند و آنها را پذیرش و بستری کنند .

بعد از ساعت ها مجادله با پزشکان بیمارستان این مادر و فرزند را قبول کردند.

زایمان در خیابان

زایمان دختر نوجوان در خیابان,زایمان در خیابان

زایمان دختر نوجوان در خیابان + تصاویر لحظه زایمان در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: