زاییدن زن باردار دو بار در دو هفته + تصاویر

زاییدن زن باردار دو بار در دو هفته

دوقلوهایی که با فاصله  زمانی به آمدند و همه پزشکان را شگفت زده کردند. 

باور ما اینست که دو قلوها موقع به دنیا آمدن یک دقیفه یا نهایتا ده دقیقه با هم فاصله دارند تا به دنیا بیایند آن هم در یک روز و در یک ساعت .

زاییدن زن باردار دو بار در دو هفته

زاییدن زن باردار دو بار در دو هفته

اما زنی باردار که دو قلو حامله بود مجبور شد دو قلوهای خود را با فاصله زمانی دو هفته یعنی ۱۴ روز به دنیا بیاورد.

این کار مادر باردار برای سلامتی نوزاد دوم یا قل دوم بود که پزشکان به وی اعلام کردند که نوزاد دوم مشکلی پزشکی دارد و باید دبرتر به دنیا بیاید. 

وقتی خانم”لا ترویا” مادر دو قلوها درد زایمانش گرفت ، به بیمارستان رفت تا فرزندانش را به دنیا آورد.

زایمان زن باردار دو بار در دو هفته

زاییدن زن باردار دو بار در دو هفته

وی بعد از گذشت مدتی کوتاه قل اول را به دنیا آورد ، اما به  لیل اینکه زودتر از موعد به دنیا آمده بود در دستگاه نگه داری شد. 

 

زایمان عجیب زن

زاییدن مادر باردار دوقلو با ۲ هفته فاصله

بعد از اینکه نوبت قل دوم شد مشاهده کردند که این نوزاد نبض کندی دارد و وضعیت ثابتی ندارد اما با دیدن تکان خوردن پای نوزاد فهمیدند که وی زنده است  .

از اینرو پزشکان چون دیدند که این مادر باردار هنوز میتواند قل دوم را در شکمش نگه  دارد توصیه کردند که تا موعد فرا رسیدن زایمان صبر کند و بعد قل دوم را به دنیا بیاورد چون در هفته ۲۴ بارداری بود و هنوز میتوانست نوزادش را در رحمش نگه دارد. 

این مادر جوان قبول کرد تا سلامتی نوزادش دا به خطر نیندازد و تصمیم گرفت یک بار دیگر در دوهفته بعد دوباره زایمان کند. 

در مدت این دو هفته نوزاد هم با تغذیه از مادر قویتر و سالم تر شد و به سلامتی به دنیا آمد و بعد از گذراندن مدتی در داخل دستگاه هر دو نوزاد به سلامتی تحویل مادر داده شدند. 

 

دو بار زاییدن مادر باردار 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: