زخم دل را نمیشود به کسی نشان داد…

 
مادربزرگم همیشه می گفت درد یک جا نمی ماند ، کلیه می زند به کمر ، کمر می زند به پا ، پا می زند به قلب ،می گفت درد هی توی تنت تقسیم می شود.

اما درد روح ، قُلمبه می شود یک جا امانت را می برد ، هرکسی هم که از راه برسد و بپرسد چه مرگت است ؟ فقط می شود دستت را روی زانو و کمرت بگذاری و ناله کنی که تیر می کشد.

درد روح را نمی شود نشان کسی داد.

پس  دل کسی را آزار ندهید که زخمش را نه میشود به کسی نشان داد نه میشود برایش درمانی پیدا کرد..
 
اگر انسانی هستی که نمیتوانی به دادِ کسی برسی

اقلاً “آدم”باش  دادِ کسی را در نیاور…

مرهم اگر نمیشوی زخم نزن دل مرا,متن های فلسفی و عاشقانه,متن های عاشقانه,متن های حکیمانه,متن های زیبا
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: