زنان پلیس در کره شمالی (تصاویر)

زنان پلیس در کره شمالی و عکس های زنان کره شمالی و عکس های دختران کره ای و تیپ زنان پلیس در کشورهای مختلف و تصاویر زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس در کره شمالی

حکومت کره شمالی که به فرامین عجیب و غریب در جهان شناخته شده است در دستورالعملی تازه دختران جوان و زیبا را به عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی این کشور به استخدام خود درمی آورد.

روزنامه دیلی میل با انتشار این خبر مدعی شد مقامات کره شمالی از دخترانی جوان و زیبا برای بخش راهنمایی و رانندگی استفاده می کند. این دختران که به انها “دختران ترافیک” گفته می شود باید کمتر از ۲۶ سال سن داشته باشند و تا زمان حضور در راهنمایی و رانندگی به فکر ازدواج نباشند! بر اساس این دستورالعمل اگر این پلیس های جوان تصمیم به ازدواج بگیرند باید شغل خود را ترک کنند و زندگی شخصی محدودی را دنبال کنند.

یا این حال این شغل یک کار دراز مدت نیست چون آنها پس از ۲۶ سالگی در هر صورت بازنشست می شوند. گفته می شود این زنان تحت تمرینات و آموزش های سخت قرار می گیرند و مهم ترین انگیزه آن ها این است که رهبر کره شمالی از آنها راضی باشد.

زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس در کره شمالی,دختر کره ای,زن پلیس

پلیس زن راهنمایی و رانندگی در کره جنوبی

زنان پلیس در کره شمالی,پلیس زن راهنمایی و رانندگی

پلیس زن راهنمایی و رانندگی در کره شمالی

زنان پلیس در کره شمالی,پلیس زن راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس راهنمایی و رانندگی در کره شمالی

زنان پلیس در کره شمالی,زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس در کره شمالی,زنان پلیس راهنمایی و رانندگی زنان پلیس در کره شمالی,زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

پوشش زنان پلیس در کره

زنان پلیس در کره شمالی,دختر کره ای,زن پلیس

پلیس زن راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس در کره شمالی,زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

زنان پلیس در کره شمالی,زنان پلیس راهنمایی و رانندگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: