زنان کولبر در هرمزگان + تصاویر کولبری کردن زنان

زنان کولبر در هرمزگان و پدیده جدید کولبری زنان و همچنین تصاویر کولبری کردن زنان را در مجله مراحم ببینید.

زنان کولبر در هرمزگان

نام کوله بر و کول بری چندی است به گوش می رسد و این پدیده جدید کسب درآمد
گروهی از جوانان و افرادی است که راهی جز این کار ندارند و باید برای امرار معاش خود کاری انجام دهند.
در بین این کولبران زنان نیز دیده می شوند که مجبورند بار سنگینی را کیلومترها به دوش بکشند
تا محتاج نامردان نباشند و کسب روزی حلال کنند.

زنان کولبر در هرمزگان,تصاویر کولبری کردن زنان

گاهی در میان این کولبران جوانان تحصیل کرده نیز دیده می شود که تنها راه نجاتشان
از بی پولی و کسب و کار همین راهرا دانسته و در زمستان و تابستان و در گرما و سرمای طاقت فرسا
فرسنگ ها راه ،بار سنگین را به دوش کشیده تا خرج خانواده اشان بدهند.

همچنین ببینید: کولبران در مرز آذربایجان غربی (تصاویر)

زنان کولبر در هرمزگان,تصاویر کولبری کردن زنان

قشر زنان نیز در بین کولبران دیده می شود کهش می گویند گوشی برای شنیدن ندارند و مجبور به این کار هستند.
کولبران همه بر این عقیده اند،اگر اشتغال وجود داشته باشد ما هرگز دست به این کار نمی زنیم.
خرج و هزینه زندگی شوخی بردار نیست و ما باید زندگی کنیم و این مستلزم پول و کسب و کار است.

زنان کولبر در هرمزگان و تصاویر کولبری کردن زنان

زنان کولبر در هرمزگان,تصاویر کولبری کردن زنانزنان کولبر در هرمزگان و تصاویر کولبری کردن زنان زنان کولبر در هرمزگان,تصاویر کولبری کردن زنان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: