زنجیر چرخ جالب +تصاویر

با این زنجیر چره های ابتکاری هر اتومبیلی به یک اسنوموبیل حرفه ای بدل خواهد شد. این سیستم با نام ترک اند گو به بازار عرضه شده و در عرض ۱۵ دقیقه قابل نصب بر روی هر خودرویی میباشد.

با این زنجیر چرخ ها نه تنها ازپس هر ارتفاع برفی بر خواهید آمد بلکه در مورد یخ بستگی خیابان ها هم نیازی به نگرانی نخواهد بود.

 

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/mc0DanhOVe.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/riMolKEJD5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/baE7H7zMpN.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/2ebtMSD8xe.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/Nl6e1xEJFY.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/NeyvbAmiA6.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8657/large/BEJ9TtYkBX.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: