زندگی ذره كاهیست، كه كوهش كردیم…

به حباب نگران لب يک رود قسم، و به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،
غصه هم ميگذرد،
آنچناني که فقط خاطره اي خواهدماند..
لحظه ها عريانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز…!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز عشق،
بجز حرف محبت به كسی،
ورنه هر خار و خسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تا كوچه و پس كوچه و اندازه یك عمر بیابان دارد

سهراب سپهری

 

صداي پاي سهراب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: