زندگی روی باتلاق اطراف رود نیل +تصاویر

در یکی از بزرگترین باتلاق های دنیا در کناره جلگه های رود نیل در سودان مردمی در حال زندگی هستند. این انسانها منازل خود را بر روی توده های شناور در این باتلاق ساخته اند. تنها راه قابل رفت و آمد بین خانه ها راه آبی است که ساکنین با استفاده از قایق از آن استفاده میکنند.

تنها منبع درآمد ساکنین محلی ماهیگیری است. این جلگه و باتلاق ها بسیار حاصلخیزند و شامل گیاهانی هستند که بدلیل نداشتن ریشه شناورند ولی حجم انباشته شده آنها قابلیت  تحمل وزن زیادی را به آنها داده و ساکنین محلی هم از همین خاصیت استفاده میکنند و منازل خود را بر روی آنها بنا میکنند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/w1Ap3pFQ0Z.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/vKi7bNNtPx.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/UehdL44zLf.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/KQJURBNc6H.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/ujASZjV7wS.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5650/large/GCJWvq3wbz.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: