زندگی مادران شاغل به روایت تصویر

سمیه سادات میرابراهیم، بانوی ۳۵ ساله ایست که با همسر و پسر کوچک خود؛ علی، در یکی از آپارتمان های کوچک تهران بزرگ زندگی می کند و علاوه بر عهده داری نقش های خانگی، کارمند یکی از ادارات بیمه است.

 

 

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

عکس: فاطمه سعادتی

یک روز زندگی مادران شاغل در قاب تصویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: