زندگی یک خانواده در گوشه خیابان +تصاویر

زندگی یک خانواده در گوشه خیابان

آقا حمید و خانواده اش چهار روز است که در کنار خیابان زندگی میکنند علتش هم جواب کردن صاحب خانه است.

او با داشتن سه فرزند و ورشکستگی در کارش نتوانست اجاره خانه را تهیه کند. او با مشکلی که در چشمانش بوجود آمده نمیتواند هر کاری را انجام دهد امروز تعدادی از مردم اسلامشهر به کمک هم توانستنند خانه ای را به مدت یک سال برای این خانواده رهن کنند.

 

زندگی یک خانواده در گوشه خیابان

 
زندگی یک خانواده در گوشه خیابان
آواره شدن یک خانواده در کنار خیابان
زندگی یک خانواده در گوشه خیابان

ریختن وسایل یک مستاجر در خیابان

زندگی یک خانواده در گوشه خیابان
آواره شدن یک خانواده در کنار خیابان در اسلامشهر
زندگی یک خانواده در گوشه خیابان
آواره شدن یک خانواده در کنار خیابان در اسلامشهر
زندگی یک خانواده در گوشه خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: