زنی بخاطر آرزوی نابینا شدن خودش را کور کرد ! + تصاویر

زنی بخاطر آرزوی نابینا شدن خودش را کور کرد ! + تصاویر

زنی که خودش را عمدا کور کرد

مجله مراحم : همانطور که همه ما می دانیم، بینایی یکی از بزرگترین نعمت هایی است که خداوند به ما عطا کرده و در این دنیا بعضی انسانها به طور مادرزادی یا بر اثر یک حادثه از این نعمت محروم شده اند.

اما ظاهرا در کمال تعجب و ناباوری، متوجه شدیم کسانی هستند که قدرش را نمی دادند یا حتی آرزوی نابینا شدن دارند.

این زن که جیویل شاپینگ نام دارد، از کودکی آرزوی نابینا شدن داشته و حالا با دستهای خودش به این آرزوی عجیب رسیده است.او با استفاده از مواد سفید کننده چشمهایش را کور کرد و به گفته ی خودش بعد از نابینا شدن، بسیار احساس خوشحالی می کند.

 

 کور شدن با استفاده از مواد سفید کننده

 
 زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس
زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس
 
 زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس
زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس
 
 زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس
زنی که خودش را عمدا کور کرد , آرزوی نابینا شدن , آرزوی نابینا شدن , زن کور شدن با وایتکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: