کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان + تصاویر

زیباترین کبوتر جهان کبوتر نیکوبار Nicobar pigeon و عکس های پرنده رنگارنگ و قشنگ ، قشنگ ترین کبوتر دنیا و عکس های کبوتر رنگی و عکس کبوتر بهشتی و عکس های کبوتر نیکوبار 

کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان

کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان است که در هند زندگی می کند.

کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان است که در شرق اقیانوس هند زندگی می کند.
گفتنی است؛ بر اساس گزارشات اتحادیه حفاظت از محیط زیست این پرنده رو به انقراض است.

این کبوتر جنب و جوش زیادی ندارد و همانند سایر کبوترها نیست و نسبت به انها کم فعالیت تر است.

این پرنده ها به صورت دسته جمعی مهاجرت میکنند که معمولا مسیر انها از هندوستان به سمت مجمعالجزایر مالایی به مکان هایی مانند پالائو و جزایر سلیمان است.

این پرنده با رنگ منحصربه فرد و خاص شهره است و متاسفانه در حال انقراض میباشند.

عکس های کبوتر نیکوبار

کبوتر نیکوبار,زیباترین کبوتر جهان

پرنده رنگارنگ

کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان

کبوتر نیکوبار زیباترین کبوتر جهان

کبوتر نیکوبار,زیباترین کبوتر جهان

پرنده ای با رنگ عجیب

کبوتر نیکوبار,زیباترین کبوتر جهان

خوش رنگ ترین کبوتر دنیا

کبوتر نیکوبار,زیباترین کبوتر جهان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: