زیباترین پل عابر پیاده جهان در چین (تصاویر)

زیباترین پل عابر پیاده جهان در چین و عکس های زیباترین پل عابر پیاده در چین را مشاهده میکنید.

زیباترین پل عابر پیاده جهان

تغییر زیرساخت های شهر یکی از دستورالعمل های شهرداری ها در شهرهای پیشرفته است شهرداری ها سعی میکنند که ساختاری شهری را با توجه به افزایش جمعیت مردم و خودروها تغییر دهند که از ناهنجاری های ترافیکی کاسته شود.

کشور چین که در تولید رتبه اول جهان را دارد در زمینه های دیگر نیز پیشرفت های چشمگیری داشته است از جمله در ساخت و ساز و معماری یکی از کشورهای مطرح جهان میباشد.

چینی ها در طی نوسازی و کنترل ترافیک شهری پیاده روهای شهر را در ارتفاعات میسازنند که نمونه ای از آن را در ادامه این صفحه مشاهده میکنید.

زیباترین و مدرن ترین پیاده رو جهان در چین

زیباترین پل عابر پیاده,پیاده رو زیبا

زیباترین پل عابر پیاده,پیاده رو زیبا

زیباترین پل عابر پیاده,پیاده رو زیبا

زیباترین پل عابر پیاده,پیاده رو زیبا

زیباترین پل عابر پیاده,پیاده رو زیبا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: