زیر بال و پر مادر… (تصاویر)

مجله مراحم: مهر مادری و تلاش و مسئولیتی که یک مادر در قبال فرزندانش دارد، در میان تمام موجودات، از جمله پرندگان، به چشم می خورد. تصاویر زیبایی از این عشق زیبا و خالصانه را در برترین ها مشاهده کنید.
 
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها
مهر مادر و فرزندی در پرنده ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: