ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر)

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط یک دریاچه بزرگ که بزرگی آن به اندازه ۳ هزار متر مربع بوده ساخته شده است. این ساختمان ها در یک پارک ۴ هکتاری که در منطقه وجین چین و واقع شده قرار دارد.

 
به گزارش مجله مراحم؛ ارتفاع این بنا هفت متر می باشد. این ساختمان ها در سه شکل باورنکردنی گل‌های نیلوفرآبی طراحی شده، که بسیار چشم نواز هم است. این ساختمان قرار است یک نمایشگاه و محلی برای برگزاری نشستها و کنفرانس ها باشد. علاوه بر این این ساختمان طوری ساخته شده که کمترین مصرف در انرژی را داشته باشد.
 

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر)

 
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر)

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
 
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه

ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه
ساختمانی به شکل نیلوفر آبی در وسط دریاچه (تصاویر), ساختمان گل نیلوفر,هتل نیلوفری شکل در وسط دریاچه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: