ساختمان باربي ها در برلین آلمان +تصاویر

در شهر برلين آلمان يك ساختمان صورتي بزرگ قرار دارد. اين ساختمان بر اساس طرحي با نام (تجربه روياي باربي ها ) ساخته شده است. در اين ساختمان باربي هايي با سايز هاي بزرگ وجود دارند. تعداد زيادي وسايل باربي ها مثل لباس و ميز و صندلي توالت و …. در اين ساختمان وجود دارد.

اين ساختمان يك نمايشگاه موقت است و هر چند وقت يكبار به شهر ديگري براي نمايش منتقل خواهد شد.اين خانه بسيار جالب در هر شهر با بازديد كننده هاي فراواني روبرو شده است.

http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/fqN8ZvYqfy.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/cI7kQLVOVI.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/slZ6MtvUK3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/AsCaZN0Y4Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/Zc8l4rtN6f.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/SezKggj8s2.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/z3KFyY5q8A.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/7v9h2epmSK.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/KgaNWM7Xej.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/PzvDVT2Qtu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/kAyyRfkQy5.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: