ساختمان باربی ها در برلین آلمان +تصاویر

در شهر برلین آلمان یک ساختمان صورتی بزرگ قرار دارد. این ساختمان بر اساس طرحی با نام (تجربه رویای باربی ها ) ساخته شده است. در این ساختمان باربی هایی با سایز های بزرگ وجود دارند. تعداد زیادی وسایل باربی ها مثل لباس و میز و صندلی توالت و …. در این ساختمان وجود دارد.

این ساختمان یک نمایشگاه موقت است و هر چند وقت یکبار به شهر دیگری برای نمایش منتقل خواهد شد.این خانه بسیار جالب در هر شهر با بازدید کننده های فراوانی روبرو شده است.

http://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/fqN8ZvYqfy.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/cI7kQLVOVI.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/slZ6MtvUK3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/AsCaZN0Y4Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/Zc8l4rtN6f.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/SezKggj8s2.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/z3KFyY5q8A.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/7v9h2epmSK.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/KgaNWM7Xej.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/PzvDVT2Qtu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201305/tpn7097/large/kAyyRfkQy5.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: