ساخت بزرگراه یا کمک به حزب الله؟

ساخت بزرگ‌راه یا کمک به حزب الله

از مردم سوال میشود ساخت بزرگراه برای کشورمان مهمتر است یا کمک به حزب الله! پاسخ ها را ببینید

دانلود این ویدئو 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: