عروسک های نمدی با احساس ! + تصاویر

 عروسک های نمدی با احساس ! + تصاویر

 عروسک های نمدی که احساس دارند

یک هنرمند روسی برای ساخت چنین عروسک هایی حدود ۵ سال زمان صرف کرده است.

 

مجله مراحم : یک هنرمند روسی به نام”Diana Latysheva” در کارگاه کوچک خود عروسک های خنده دار و خانه های کوچک پشمی ساخته است .

دیانا با استفاده از هنر نمد مالی و پشم و سوزن حدود ۵ سال زمان برای درست کردن این عروسک ها وقت صرف کرده است.

نکته قابل توجه در عروسک های این هنرمند روسی حالت چهره آن هاست که خوبی توانسته اند انواع حالت های احساسی مثل خنده، خشم و عصبانیت و ناراحتی را به نمایش بگذارند.

 

 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
عروسک های با احساس نمدی  , عروسک های نمدی
عروسک های با احساس نمدی , عروسک های نمدی
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: