ساخت مجسمه با سوسک و حشره !

ساخت مجسمه با سوسک و حشره هنرنمایی یک مرد ژاپنی است که ۱۰ ماه از عمر خود را صرف شکار سوسک و حشرات کرده است.

ساخت مجسمه با سوسک و حشره توسط هنرمند ژاپنی ابتکار چندش آوری بود که او انجام داده است و با شکار حشرات مختلف از جمله سوسک این حشرات را خشک کرده و با اجساد آنها مجسمه بودا را ساخته است.

این مرد ژاپنی چندش آورترین مجسمه جهان را ساخته است که جالب اینجاست که با اجساد حشرات مجسمه بودا را ساخته است که خشم بسیار از مذهبیان را برانگیخته است.

ساخت مجسمه با سوسک و حشره

ساخت مجسمه با سوسک و حشره

هنرمند ژاپنی با اجساد حشرات و سوسک ها اقدام به ساخت مجسمه بودا کرده است که چندش اورترین مجسمه دنیا لقب گرفته است

ساخت مجسمه با سوسک و حشره

هنرمند ژاپنی با اجساد حشرات و سوسک ها اقدام به ساخت مجسمه بودا کرده است که چندش اورترین مجسمه دنیا لقب گرفته است

ساخت مجسمه با سوسک و حشره

هنرمند ژاپنی با اجساد حشرات و سوسک ها اقدام به ساخت مجسمه بودا کرده است که چندش اورترین مجسمه دنیا لقب گرفته است

ساخت مجسمه با سوسک و حشره

چندش‌آورترین مجسمه‌های دنیا

ونجی اینامورا” هنرمند ژاپنی با حشرات مرده مجسمه درست می کند. برای مثال مجسمه سامورایی او با ۵ هزار حشره و در طول ۱۰ ماه ساخته شده است.

 با اینکه او همیشه به خاطر شکار حشرات زنده سرزنش می‌شد اما به کارش همچنان ادامه داد و کار بعدی او مجسمه بودا با ۲۰ هزار حشره بود! این مجسمه ۱۸۰ سانتی‎‌متر است و ساخت آن ۵ سال طول کشیده.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: