سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست ! + تصاویر

سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست ! + تصاویر

پرنده ای که ۴۴ میلیون سال است نسل آن منقرض نشده

 

مجله مراحم : پرنده ی عجیب ۴۴ میلیون سال است که توانسته با محیط زیست سازگاری یافته و منقرض نشود در مناطق جنگلی آفریقا زندگی می کند.

سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای 44 میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا
سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای ۴۴ میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا

” سر دیوید اتن بورگ ” مستند ساز حرفه ای حیات وحش توانسته مستندی جالب از این پرنده ی نادر بسازد.

پرنده ی زیبا در میلیون ها سال گذشته توانسته با شرایط سخت محیط زیست آفریقا همخوانی یافته و خود را با شرایط وفق دهد .

آنها اغلب لانه ی خود را روی درختان می سازند تا بتوانند جوجه هایشان را از دست شکارچیان در امان نگه دارند

عکس پرنده بومی آفریقا

سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای 44 میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا
سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای ۴۴ میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا
سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای 44 میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا
سازگاری عجیب نوعی پرنده با محیط زیست , سازگاری عجیب پرنده , نسل پرنده ای ۴۴ میلیون ساله , پرنده بومی آفریقا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: