سانسور ثبت نام بقایی توسط شبکه خبر +فیلم عجیب

سانسور ثبت نام بقایی توسط شبکه خبر گاف وحشتناک صدا و سیما بود که به شکلی عجیب تصاویر او را قطع کرد و بعد خبرنگاری که در حال گزارش بود گفت: نگم بقایی رو؟

قطع شدن ارتباط مجری شبکه خبر هنگام اشاره به ثبت نام بقایی! هنگام اتصال مجدد صدای گزارشگر آمد که گفت: “نگم بقایی رو؟ ”

اتفاق جالبی در شبکه خبر رخ داد و خانم خبرنگاری که در محل ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به صورت زنده در حال گزارش بود با آمدن حمید بقایی در محل ثبت نام گفت: در حال حاضر هم آقای حمید بقای در ….

که به یکباره صدا و تصویر خبرنگا قطع شد و استودیو خبر را نشان داد که مجری گفت: ارتباط ما به محل ثبت نام داوطلبان قطع شده است ولی بعد از دقایقی گفت: خب ارتباط ما با محل ثبت نام برقرار شده.

اما خانم خبرنگار از این موضوع اطلاع نداشت که ارتباط برقرار شده و به همکارانش گفت:  نگم بقایی رو ؟

در ادامه مجله مراحم اتفاقات این خبر را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

سانسور ثبت نام بقایی توسط شبکه خبر

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: