سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان را به صورت سریالی هرروز منتشر میشود مجموعه ای از جملات آموزنده از چهره های مشهور جهان را در ادامه ببینید.

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان

 

 

حس شگفت انگیزی است به کسی که رهایت کرده
دیگر نه نیاز داشته باشی و نه احساسی

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

چیزی را که اول نداشته ای، نداشته ای و جزئی از وجودت نشده.
اما وقتی چیزی را داری و از دست میدهی جای زخمش همیشه زُق زُق میکند

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

سقوط، از طبقه‌ی سوم همانقدر دردآور است که سقوط از طبقه صدم!
اگر قرار است سقوط کنم، بگذار از جای بلند باشد نه پَست

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

اگر برای کسی مهم باشی، او همیشه راهی برای
وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد؛ نه بهانه ای
برای فرار و نه دروغی برای توجیه

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان

ساده ترین راه برای شناختن یک شهر
این است که بدانی مردم شهر چگونه کار میکنند
و چگونه عشق میورزند و چگونه میمیرند

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

اگر طالب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان
ولی اگر دوست میخواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

تنها گناه واقعی این است که آدم تلاش کند خودش را چیزی نشان بدهد که در اصل نیست

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان

آدمی میداند که روزی بالاخره جسمی که دارد
ووسیده میشود. تمام ترسش نیز از همین است اما
روح بیشتر آدمها زودتر از جسمشان میپوسد.
نمیدانم چرا کسی از این موضوع وحشتی ندارد

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

وقتی حقیقت ازاد نیست،
آزادی حقیقت ندارد

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

 

بعضی از حرف ها ته گلو را میخاراند
و تنها راه خلاصی از دست‌شان به زبان اوردنشان است

سخنان آموزنده و تاثیرگذار,جملات بزرگان

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان

سخنان آموزنده و تاثیرگذار از بزرگان و دانشمندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: