سخنان آموزنده از بزرگان +عکس نوشته جملات دانشمندان

سخنان آموزنده از بزرگان و عکس نوشته جملات دانشمندان را ببییند.

سخنان آموزنده از بزرگان

جملات ناب و تاثیر گزار از بزرگان و یا افراد کهنسال و دنیا دیده همیشه مورد پسند تمام قشرها بوده و هست.

جملاتی که یک دنیا حرف و پندهای آموزنده و واقعیت در درونشان نهفته است .

گاهی این جملات آموزنده و پندانه از طرف یک دانشمند زده میشود و یا یک
اهل دلی که دنیایی تجربه در زندگی خود کسب کرده است .

حرف ها و جملاتی که گاهی با خودمان میگوئیم این جمله را باید با آب طلا
نوشت و روی دیوار کوبید تا همیشه جلوی چشممان باشد.

قدیمی ها و افراد قدیمی جملات و حرف های نابی دارند که اگر کمی دقت و
توجه کنی دقیقا به کاربردش حتی در زندگی امروزه نیز بسیار است .

افرادی که با بی سوادی و یا سواد کم دنیایی از فلسفه و تجربه بودند و
جملاتشان در حد یک فیلسوف آموزنده و تاثیر گزار هستند.

حرف ها و سخنانی که گاهی از سینه دردمندی بیرون میاید و دنیایی
شکست و ناکامی ، اما کوله باری از تجربه پشتت دارد.

عکس نوشته جملات دانشمندان

سخنان آموزنده از بزرگان

سخنان آموزنده از بزرگان

جمله های زیبا روی عکس

سخنان آموزنده از بزرگان

 جملات عارفانه

سخنان آموزنده از بزرگان

جملات الهام بخش

سخنان آموزنده از بزرگان

 جمله های زیبا روی عکس

سخنان آموزنده از بزرگان

 جملات بزرگان

سخنان آموزنده از بزرگان

 سخنان بزرگان روی عکس

سخنان آموزنده از بزرگان

 عکس نوشته از سخنان بزرگان

سخنان آموزنده از بزرگان

سخنان آموزنده از بزرگان و عکس نوشته جملات دانشمندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: