سربازانی به نام نفرین شده در لهستان + تصاویر

سربازانی به نام نفرین شده در لهستان + تصاویر

رژه سربازان ملعون در لهستان

یادبود سربازان نفرین شده در لهستان

مجله مراحم : گروهی از مردم لهستان در شهر گدانسک رژه سربازان نفرین را بازسازی کردند.

سربازان نفرین که با عناوینی همچون سربازان محکوم، سربازان ملعون و یا سربازان سردرگم نیز شناخته می شوند بعد از جنگ جهانی دوم ضد دولت استالینیستی لهستان تشکیل شد.

مردم لهستان با برگزاری مراسماتی مختلف همه ساله یاد این گروه مقاومت را زنده نگه می دارند.

 
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
سربازان نفرین شده  , لهستان
سربازان نفرین شده , لهستان
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: