سربازانی دستگیر شده آمریکایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شبیه سازی کنایه آمیز لحظه دستگیری تفنگداران آمریکایی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن!

 دستگیری تفنگداران آمریکایی,بازداشت نمادین سربازان آمریکایی  دستگیری تفنگداران آمریکایی,بازداشت نمادین سربازان آمریکایی  دستگیری تفنگداران آمریکایی,بازداشت نمادین سربازان آمریکایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: