شهیدی که نامه‌هایش را پاره میکرد و در آب میریخت

 

سربازی که برای آب نامه مینوشت

پی نوشت:
همرزم یوسف: “هر روز می دیدم یوسف گوشه ای نشسته و نامه می نویسد. با خودم می گفتم یوسف که کسی را ندارد! برای چه کسی نامه می نویسد؟ آن هم هر روز! یک روز گفتم: یوسف نامه ات را پست نمی کنی؟ دست مرا گرفت و قدم زنان کنار ساحل اروند برد. نامه را از جیبش در آورد، ریز ریز کرد و توی آب ریخت. چشمانش پر از اشک شد و آرام گفت: من برای آب نامه می نویسم، کسی را ندارم….

امروز سالروز شهادت شهید “یوسف قربانی” است که در خردسالی پدر و مادرش که از قشر مستضعف جامعه بودند را از دست میده و در اوایل نوجوانی تنها برادرش را…
 
در دوران دفاع مقدس عضو اطلاعات عملیات گردان ولیعصر زنجان و غواص بوده و نقش موثری در عملیات های والفجر ۸ و کربلای ۵ ایفا می کنه، و سرانجام در ۱۹ دی ماه ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت می رسه. 

یوسف قربانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: