سربریدن برای تقدیم به خواستگار +تصاویر

سربریدن برای تقدیم به خواستگار

سربریدن برای تقدیم به خواستگار یکی از سنت های قبایل آفریقایی بوده که حتی امروزه نیز در برخی از آنها وجود دارد این قبایل برای نشان دادن شجاعت خود اقدام به سربریدن افراد قبایل دیگر میکنند و سر آن را برای اثبات شجاعت خود تقدیم دختر مورد علاقه خود میکنند.

هدیه دادن سر بریده به خواستگار

سربریدن برای تقدیم به خواستگار

سربریدن برای اثبات شجاعت

در تایوان، تا دهه ۱۹۳۰ میلادی قبیله ای به نام Atayals مشتاق بریدن سر انسان بودند. مردان در جلسه خواستگاری، سر بریده شده را به عنوان هدیه برای دختر مورد علاقه خود میبردند.

گفته می شود این قبیله در اوایل قرن هفدهم میلادی توسط مهاجرین چینی شکل گرفت.

در این قبیله پسران جوان برای نشان دادن شجاعت خود به خانواده عروس، می بایست سر بریده ای را تقدیم آنها می کردند.

از این رو با حمله به قبایل اطراف فردی را قربانی کرده و سر او را به خانواده عروس پیشکشی می کردند!

سربریدن برای تقدیم به خواستگار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: