تصاویر: تشییع اولین شهید مدافع حرم کوهدشت

پیکر اولین شهید مدافع حرم کوهدشت سرهنگ پاسدار قدرت اله عبدیان امروز تشییع شد.

 

http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300198.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300197.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300213.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300279.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300284.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300270.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300274.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300205.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300196.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300202.jpg?ts=1465379636368http://cdn.isna.ir/d/2016/06/07/4/57300204.jpg?ts=1465379636368

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: