سفره افطاری در حرم امام رضا (تصاویر)

سفره افطاری در حرم امام رضا و عکس های مراسم افطاری در حرم امام رضا و گزارش تصویری از سفره افطار در حرم امام رضا را در مجله مراحم ببینید.

همیشه حرم امام رضا(ع) میزبان مهمانان عاشق خود است اما میهمانی در ماه رمضان آن هم در حیاط خانه امام رضا با بقیه میهمانی ها زمین تا آسمان فرق دارد.

سفره افطاری حرم امام رضا حال و هوای بکر و وصف نشدنی دارد هر ساله در ماه مبارک رمضان حرم امام رضا میزبان روزه داران زیادی میباشد و با سفره های افطاری چند کیلومتری از مهمانان روزه دار خود پذیرایی میکند.
ضیافت افطاری در حرم مطهر امام رضا (ع) همه روزه برای روزه داران برپا می شود.

تصاویر سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

عکس های مراسم افطار در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطار چند کیلومتری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

بزرگترین سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

بزرگترین سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطار چند کیلومتری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

سفره افطار چند کیلومتری در حرم امام رضا

سفره افطاری در حرم امام رضا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: