سفره افطار در خیابان های ترکیه (تصاویر)

سفره افطار در خیابان های ترکیه

در ماه مبارک رمضان برخی از مسلمانان روزه دار ترکیه روزه خود را خیابان‌های استانبول افطار می‌کنند. همه ساله در ماه رمضان سفره‌هایی در خیابان های منتهی به میدان تقسیم پهن شده و از روزه داران پذیرایی می‌شود.

 سفره افطار در خیابان های استانبول

سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه

ماه رمضان در ترکیه

سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه
سفره افطار در خیابان های ترکیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: