سفره افطار در خیابان های تهران (تصاویر)

سفره افطار در خیابان های تهران و عکس های سفره های افطار خیابانی در تهران

سفره های ساده افطاری ‌، به همت بسیج شهرداری تهران هر شب در مناطق مختلف تهران برپا می شود و افرادی که هنگام اذان مغرب و افطار در خیابان هستند ، مهمان این سفره های ساده می شوند.

کار زیبا و پسندیده بسیجیان که در ماه رمضان هر روز برگزار میشود و روزه داران رهگذر افطار میکنند.

سفره افطار در خیابان های تهران

سفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابانسفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابانسفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابانسفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابان

سفره افطار در خیابان های تهران

سفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابانسفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابانسفره افطار در خیابان های تهران,افطاری در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: