پيدا شدن جنين سقط شده در جدول +عكس

پيدا شدن جنين سقط شده در جدول و تصاویر پیدا شدن جنین سقط در جوی آب کناز خیابان و تصاویر جنین سقط شده در زباله ها را ببینید.

پيدا شدن جنين سقط شده در جدول

پيدا شدن جنين سقط شده در جدول,جنین سقط شدهپيدا شدن جنين سقط شده در جدول,جنین سقط شده

جنینی در جوی آب و در جدول کنار خیابان پیدا شده که یک نوزاد کامل است و مشخص است که مادر این نوزاد ایمان خانگی داشته و وضع مناسبی در موقع زایمان نداشته و در جایی به جز بیمارستان فارغ شده است.
این جنین را در داخل جوی آب گل آلود و پر از زباله رها کردند.
نوراد تلف شده را همراه با ناف متصل و جفت تغذیه کننده ش بدون جدا کردن در داخل جوی آب انداختند.
گویا بلافاصله بعد از تولد وی را با امعا و احشا زایمان دور انداختند.
از هویت و چگونگی تلف شدن این نوزاد هیچ اطلاعاتی در دست نیست و مشخص نشده است که چه کسی پدر و یا مادر این طفل معصوم هست.
فرشته هایی که قربانی هوس و شهوت ادم های شیطان صفت می شوند.
به کدامین گناه این چنین ظلمی در حق فرشتگان خدا میشود.

همچنین ببینید: باز هم پیدا شدن نوزادی در زباله ها + عکس

پيدا شدن جنين سقط شده در جدول +عكس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: