سقوط بهمن در جاده چالوس (تصاویر)

سرهنگ رضا معظمی گودرزی ساعاتی قبل اعلام کرد محور کرج – چالوس به دلیل بارش سنگین برف و ریزش بهمن مسدود شده است. بارش شدید برف و ریزش بهمن روز گذشته نیز محور کرج – چالوس را مسدود کرده بود.

 
بهمن در جاده چالوس,سقوط مرگبار بهمن,ریزش برف,سقوط بهمن روی ماشینبهمن در جاده چالوس,سقوط مرگبار بهمن,ریزش برف,سقوط بهمن روی ماشین بهمن در جاده چالوس,سقوط مرگبار بهمن,ریزش برف,سقوط بهمن روی ماشین
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس 
 
سقوط بهمن در جاده چالوس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: