سقوط مرگبار ۴ کارگر در دستگاه بازیافت + تصاویر

سقوط مرگبار ۴ کارگر در دستگاه بازیافت
 
مجله مراحم؛ در پی حادثه ای تلخ ،۴ تن از کارگرانی که در کارخانه پسماند درجاده قدیم مشهد مشغول به کار بودند در دستگاه خمیر کاغذ سقوط کرده و جان خود را از دست را میدهند.
این کارخانه در حوزه بازیافت مواد کاغذی و پسماند فعالیت دارد .
 
 ۴ کارگر به داخل دستگاه خمیر کاغذ کارخانه پسماند در جاده قدیم مشهد به نیشابور سقوط کردند و دقایقی بعد جان باختند.
 

سقوط مرگبار ۴ کارگر در دستگاه بازیافت

 
سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت
سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت
سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت
سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت
سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت

مرگ کارگران در کارخانه بازیافت

سقوط مرگبار 4 کارگر در دستگاه بازیافت

حادثه در کارخانه بازیافت و سقوط چهار کارگر که باعث مرگش شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: