سلام آقا…

مجله مراحم: دیرزمانی‌ست که گوشه‌ای از میدان بیت‌المقدس مشهد برای دوستداران امام رضا(ع) به نقطه‌ ادای احترام و عرض ادب به ایشان مبدل شده. مکانی که وقتی چشم عاشقانش ناخودآگاه به گنبد طلا می‌افتد، دست بر سینه و سر به زیر سلام می‌کنند. رسمی دیرینه و کوتاه، که نشان از ارادت عمیق به آستان امام هشتم دارد. این روزها اطراف بارگاه امام رضا(ع) مملو از عاشقانی‌ست که از راه دور و نزدیک برای عرض ادب و تبریک میلاد به آن حضرت آمده‌اند.

 

 سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم سلام دادن به امام رضا
 , مجله مراحم

السلام علیک یا ضامن اهو

Mashhad_Al_Reza

السلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهوالسلام علیک یا ضامن اهو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: