سلفی دختران لبنانی با سربازان

 

 سلفی دختران لبنانی با سربازان

مردم لبنان در اعتراض به فساد و برنامه‌های مالیاتی جدید وضع شده از طرف دولت دست به اعتراض و تظاهرات زدند تا مخالفت خود را به قوانین جدید ابراز کنند.

این روزها سلفی گرفتن جزو جدانشدنی زندگی روزمره مردم شده است و پیر و جوان هر جا و هر مکانی که باشند سلفی میگیرند .

حتی به خطرناکترین وضع ممکن هم اقدام به سلفی و عکس گرفتن میکنند .

در این اعتراض مالیاتی عکسی توجه عکاسان و خبرناران را به خود جلب کرد که علاقه دختران لبنانی را به سلفی با نظامیان را نشان میدهد .

در این تصاویر دختران لبنانی با نضامیان گارد ویژه در این تظاهرات سلفی جالبی گرفتند .

دو دختر در حال سلفی گرفتن با نیروهای امنیتی در طول تظاهرات در لبنان هستند .

 

 سلفی دختران لبنانی با سربازان

 سلفی دختران لبنانی با نظامیان

اعتراض مردم لبنان به فساد و برنامه‌های مالیاتی

 سلفی دختران لبنانی با سربازان, عکس سلفی دختران لبنانی ,عکس سلفی دختران لبنانی با نظامیان
سلفی دختران لبنانی با سربازان, عکس سلفی دختران لبنانی ,عکس سلفی دختران لبنانی با نظامیان

 سلفی گرفتن دختران لبنانی با سربازان

 سلفی دختران لبنانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: