سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم ! تصاویر

سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم ! تصاویر

ژست های عجیب دو بازیگر در سلفی

مجله مراحم : رویا میرعلمی بازیگری که این روزها سریال “لیسانسه ها” ها را بر روی آنتن شبکه سوم دارد تصویر زیر را که در کنار (خاطره اسدی)می باشد در صفحه مجازی اش منتشر کرد.

این بازیگر در زیر عکس نوشت:

سرگرمی من و خاطره خانم جان سلفی در آینه با ژستهای غیر متعارف در شبهای آخر اجرا

 سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم , سلفی رویا میرعلمی در اتاق گریم , بازیگران سریال “لیسانسه ها” , سلفی رویا میرعلمی با خاطره اسدی
سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم , سلفی رویا میرعلمی در اتاق گریم , بازیگران سریال “لیسانسه ها” , سلفی رویا میرعلمی با خاطره اسدی
 سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم , سلفی رویا میرعلمی در اتاق گریم , بازیگران سریال “لیسانسه ها” , سلفی رویا میرعلمی با خاطره اسدی
سلفی عجیب دو بازیگر در اتاق گریم , سلفی رویا میرعلمی در اتاق گریم , بازیگران سریال “لیسانسه ها” , سلفی رویا میرعلمی با خاطره اسدی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: