سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما جنجال به پا کرد +تصاویر

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما جنجال به پا کرد و اقدام خطرناک یک خلبان در حین پرواز را در مجله مراحم تماشا کنید.

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

یک خلبان با انتشار عکس های سلفی که در حین پرواز گرفته شده است ادعا کرده است که این تصاویر واقعی و فتوشاپ نیست و وی واقعا در هنگام پرواز از کابین خلبانی این عکس های سلفی را گرفته است .

در این ارتفاع از زمین فشار هوا بسیار زیاد است و هیچکسی نمیتواند بدون داشتن تجهیزات ایمنی از پنجره هواپیما خارج شود و سلفی بگیرد.

سلفی های جالب و خطرناک خلبان

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما جنجال به پا کرد +تصاویر

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما جنجال به پا کرد +تصاویر

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

سلفی خلبان در حین پرواز

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

سلفی های خلبان در بیرون از هواپیما

ژست های این خلبان در سلفی ها به گونه ای است که با واقعیت فاصله داشته و نمیتواند واقعی باشد .

موهای مرتب و آزاستگی وی این واقعیت که این عکس ها فتوشاپ نباشد را رد می کند .

زیرا با به پرواز درامدن هواپیما و شدت وزش باد موها و تیپ ظاهر کسی که بیرون از کابین باشد نمیتواند اینقدر آراسته و مرتب باشد .

حال آنکه وی ادعا کرده است که این عکس ها واقعی و سلفی در حین پرواز گرفته شده است .؟

باید دید نظر بینندگان درباره این سلفی های ناممکن چیست ؟

هنوز کارشناسان رشته گرافیک و فتوشاپ کار نتوانسته اند آثاری از فتوشاپ را در این تصاویر پیدا کنند ولی اینکه چگونه این سلفی ها گرفته شده که هیچگونه اثری از باد و فشار هوا وجود ندارد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: